TECNOLOGIA

TC EN 3 DIMENSIONS (escàner)

Permet fer imatges tridimensionals d'ambdòs maxil·lars, permetent una movilitat dins la imatge en els 3 plans de l'espai.