TECNOLOGIA

RADIOVISOGRAFIA (digital)

Permet aconseguir imatges radiològiques intraorals de 2 o 3 dents. Com que la radiovisiografia és digital, no hi ha necessitat de revelatge, obtenim la imatge a l'instant i es produeix menys radiació, fet que beneficia el pacient.