TECNOLOGIA

ORTOPANTOMOGRAFIA DIGITAL (RADIOGRAFIA PANORÀMICA)

Permet aconseguir imatges radiològiques de tota la boca del pacient. Des del 1979 la clínica disposava d'un ortopantomògraf de revelat convencional i des del 2004, tenim instal·lat un ortopantomògraf en 3 Dimensions.